Project Visueel Beperkt

Inleiding

Wat als je ineens niets meer kan zien? Hoe moet je je dan aankleden, boodschappen doen of een boterham smeren? Met het voorlichtingsproject Visueel Beperkt ervaren kinderen uit groep 5 t/m 8 hoe het dagelijks leven verandert als je niets meer kunt zien.

Braille lezen en lopen met een stok
Marjan Doets is zelf binnen een paar weken visueel beperkt geworden door een ziekte. Zij vertelt de kinderen hoe ze heeft geleerd om zich zelfstandig te redden en welke hulpmiddelen zij daarbij gebruikt. Koken, wassen, sporten; ze moest het allemaal weer opnieuw leren. De kinderen krijgen eerst volop gelegenheid om vragen te stellen. Daarna kuipen ze zelf in de huid van iemand die visueel beperkt is. Ze maken kennis met braille, lopen met een blindenstok en leren hun andere zintuigen beter te gebruiken. Een ervaring die ze bewuster maakt van hun eigen zintuigen. Bovendien krijgen ze meer begrip voor mensen met een beperking.

Blindengymles
Is er op uw school een bewegingsconsulent van Team Sportservice Den Helder of Team Sportservice Schagen? Deze bewegingsconsulent geeft als aansluiting op het project een ‘blindengymles’. Deze ‘blindengymles’ kan ook verzorgd worden door de groepsleerkracht zelf. De lesbrief krijgt u dan van Marjan Doets en het benodigde materiaal kan geleend worden bij Team Sportservice.

Aanbod

Voorwaarden
• Het voorlichtingsproject duurt 1,5 uur per groep.
• Maximaal 2 groepen per dagdeel. Bij voorkeur van 8.45-10.15 en 10.30-12.00 uur.
• Voor het voorlichtingsproject is voor het praktische gedeelte een speellokaal of een gymzaal nodig, het theoretische gedeelte kan in een lokaal of andere ruimte.
• De kosten zijn € 50,- per dagdeel (maximaal 2 groepen).

Je kunt je aanmelden via onderstaand formulier.
Mochten de beschikbare data niet schikken, de ochtend een probleem zijn of is er echt geen speellokaal/gymzaal beschikbaar, neem dan contact met op met Ciska Bosma van Team Sportservice Schagen. We gaan dan samen op zoek naar een oplossing.

Visueel Beperkt 26 sept


Aantal open plekken: 1
Datum Tijd
26 sep 08:45 tot 12:00 uur

Visueel Beperkt 2 okt


Aantal open plekken: 1
Datum Tijd
2 okt 08:45 tot 12:00 uur

Visueel Beperkt 31 okt


Aantal open plekken: 1
Datum Tijd
31 okt 08:45 tot 12:00 uur

Visueel Beperkt 7 nov


Aantal open plekken: 1
Datum Tijd
7 nov 08:45 tot 12:00 uur

Visueel Beperkt 15 nov

Vol
Datum Tijd
15 nov 08:45 tot 12:00 uur

Visueel Beperkt 20 nov

Vol
Datum Tijd
20 nov 08:45 tot 12:00 uur

Visueel Beperkt 27 nov

Vol
Datum Tijd
27 nov 08:45 tot 12:00 uur

Visueel Beperkt 12 dec


Aantal open plekken: 1
Datum Tijd
12 dec 08:45 tot 12:00 uur

Visueel Beperkt 9 jan


Aantal open plekken: 1
Datum Tijd
9 jan 08:45 tot 12:00 uur

Visueel Beperkt 16 jan


Aantal open plekken: 1
Datum Tijd
16 jan 08:45 tot 12:00 uur

Visueel Beperkt 22 jan


Aantal open plekken: 1
Datum Tijd
22 jan 08:45 tot 12:00 uur

Visueel Beperkt 31 jan


Aantal open plekken: 1
Datum Tijd
31 jan 08:45 tot 12:00 uur

Contact

Team Sportservice Schagen
Ciska Bosma
E-mail: cbosma@teamsportservice.nl
Telefoon: 0224-214774

Inschrijven